Kurumsal
  • Türkçe
  • English
  • العربية

TECH-FLO


TECH-FLO

TECH-FLO


                             TECH-FLO FARKI               

          Tech­-Flo ürünleri piyasadaki en etkili yaprak besinleridir. Patentli POLYSORBYGEN teknolojisi  kullanılarak, yaprağın içine nüfuz etmek, yaprağın emilimini artırmak ve uzun süre kontrollü besin kaynağı için geliştirilmiştir. Diğer piyasa ürünleri kontrollü değildir. Tech­-Flo ürünleri, yapraktan besin spreyleri olarak kullanılmak için kimyasal reaksiyona girmiş, nötr, mikronize tozların akıcı dağılımları olarak formüle edilmiştir.Tüm ağaç bitkilerinde, sarmaşıklarda, sebzelerde ve tarla bitkilerinde tavsiye edilir. Ayrıca fidanlarda, süs bitkilerinde ve çimler üzerinde kullanılır.

*Kullanılan besinler gıda menşeli olup, bitkinin emilim yapabileceği kimyasal formlardır.

Fosfor+Kalsiyum+Bakır ( TECH FLO ZMC-TECH-FLO ZINCOP- TECH-FLO ALL SEASON BLEND gibi )

Fosfor+Kalsiyum+Demir ( TECH-FLO FEMAN )

Kalsiyum+Kükürt( TECH-FLO BORMOLY ZC ) içerkli formulasyonları ile düyda tek olup mevcut piyasa ürünlerine meydan okumaktadır.

Örneğin; Tüm bilimsel araştırmalar gösteriyor ki bitkilerde besin emiliminin maximum olabilmesi için  4 unsur gerekmektedir. Bunlar; 

a) Parçacık boyutu

Parçacık boyutu 1 mikrondur. Diğer toz ve sıvı ürünler 40­- 45 mikrondur. Bu nedenle daha fazla yüzey kaplama ve en etkin şekilde kat ve kat emilim sağlar. Diğer ürünlere göre az miktar kullanılır ve çok ekonomiktir.

b) pH değeri 

pH nötrdür. Asidik olmadığı için aşındırıcı değildir ve yaprak yüzeyinde uzun süre kalır. Ayrıca tankta besinlerin karışımında , karışımın pH'nı etkilemez.

c) Kimysal formlar

Bitkilerin fosfat elementini hemen alabileceği form olan ortofosfat içerir. Tech-Flo ürünlerinde kontrollü ve yavaş salınım için oksit, sülfat ve oxysülfat formları  ayrı veya birlikte kullanılmıştır. Bor, borik asit olarak kullanılmıştır.

d) Doğru Formulasyonlar

Örneğin; kalsiyumun bor ile birlikte kullanılması (TECH-FLO BORMOLY ZC ); tek başına kalsiyum kullanımı bor elementini baskılar bu nedenle bor eksikliği çıkar. Demir -mangan-kalsiyum (TECH-FLO FEMAN )tek başına demir kullanıldığında, demir, kalsiyumu ve manganı baskılar bu nedenle birlikte kullanılır ve ayrıca demir -mangan birlikte kullanımı, klorofil moleküllerin çoğalmasını artırarak,  sağlıklı koyu yeşil yaprakların oluşmasını sağlar ve eski yeni yapraklardaki klorozu önler. Fosfor-potas ile birlikte kullanımı ( TECH-SPRAY HI-K) , çinko-mangan birlikte (TECH-FLO BETA ) kullanılması gibi..

Sonuç olarak, TECH-FLO ürünleri maximum emilim ve verim için tüm şartları sağlayarak formüle edilmiş en teknolojik ürünlerdir.

*Çok etkilidir çünkü partiküller yüzeye yapışır, yumuşak, kabarık ve sulu bir şekilde uzun zaman bitki tarafından yavaş salınım ile kontrollü emilim sağlar.

*Bu ürünler yapıştırıcı, yüzey yayıcı ve besin nüfuzunu artırmak için ek ürünler gerektirmez.

*Yağmur ve ya çeşitli sulama teknikleriyle oluşabilecek yıkanmaya karşı kuvvetli yapışır, aşındırma yapmaz ve yaprak için güvenilir karışımlardır.

*Doz aşımı:

 Bu ürünleri yüksek miktarda kullansanız bile limit yoktur. Çünkü fitotoksisite yapmaz. Bitki yaprağı, besinleri uzun zaman peryodunda kontrollü bir şekilde alır. Fakat diğer piyasa ürünleri kontrollü olmadığı için kullanım limitleri vardır.

*Klor, sodyum, şelat içermez.

*Gıda menşeli en kaliteli içerikler kullanılmaktadır.

*Tüm TECH-­FLO ürünleri birbiriyle karışırtıralarak besin programı yapılır.

*Yazlık ve Kışlık kaliteli parafinic yağlarla birlikte kullanılabilir.

*TECH-FLO ürünlerinin formulasyonları sorun çözme odaklıdır.

Besin eksikliğini, düzenlemeyi ve balansı sağlar.

*Yüksek verim sağlar.

*Boy, renk, şeker ve ürün eti sertliğini artırır.

*Daha iyi saklama, muhafaza ve nakliyede kaliteyi korur.

*Ürünlerin, aşırı hava koşullarında direncini artırır. Don, dolu, kuraklık ...

*Daha erken ve daha iyi şekil, olgunluk sağlar.

 

 

 

POLYSORBYGEN ™  GÜCÜ

 

TECH-FLO ™ ——TECH-SPREY ™ ÜRÜNLERİ

 

POLYSORBYGEN ürün performansı ve formulasyon stabilitesini artırmak için tasarlanmış bir çok bileşenli bir sistemdir. Her Besin Teknolojileri  ürüne özel; performans standartlarına ulaşmak için ürünün benzersiz besin bileşikleriyle eşleşen kimyaları, belirli bir kombinasyonu vardır. POLYSORBYGEN birçok işlevi yanında kimyaları özel karışımları içerir. Bu karışımlar şöyledir;

Surfactants: Yüzey gerilimini azaltmak ve daha ıslak yüzey sağlama.

Nemlendiriciler: Daha iyi besin emilimi için yaprak yüzeyini nemli tutma.

Penetrants: Cuticle emilimine ve bitki besin taşınmasına yardımcı olmak.

Tamponlar: Fitotoksisite riskini azaltmak, pestisit uyumluluğunu teşvik etmek ve  pH ‘ı nötr aralığında tutmak.

Anti-köpük maddeleri: Püskürtme tankı içerisinde köpük azaltılması.

Adjuvanlar: Partiküllerin yaprak yüzeyine yapışmasını sağlama.

Dağıtıcılar: Partiküllerin  kümeleşmesini önleme ve akışkanlığını artırma.

Yoğunlaştırıcılar: Viskoziteyi artırır.

Süspansiyona alma maddeleri: Konteynerler ve püskürtme tankı içinde mikronize parçacıkların çökelme hızını yavaşlatmak için.

Anti-mikrobiyal maddeler: Ürünlerin içerisinde küf ve bakteri büyümesini engeller.

Emülgatörler: Suda ve yağda çözünebilir bileşenler arasındaki homojenliği sağlamak için.

 

YÜKSEK PERFORMANS TARIM İÇİN YÜKSEK PERFORMANS BESİNLER

          Ürünlerimiz POLYSORBYGEN ™ bitki besin alınımını, translokasyon ve kullanımını artıran benzersiz bir dağıtım sistemi ile formüle edilmiştir. POLYSORBYGEN besin bitki canlılığı artırarak ve optimum üretim için, ürün kalitesinin iyileştirilmesi ile sinerjik bitki yanıtlarını uyarır. POLYSORBYGEN de çoğu eşsiz uyumluluk için TECH-FLO ürünlerinde besin; petrol spreyler ve yeni pestisit ve fungisit ürünleri de dahil olmak üzere tüm tarımsal kimyasallar ile kullanılır.

TEC-FLO ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI:

TECH-FLO ALL SESON BLEND : 13 adet micro ve macro elementleri en yüksek içeriklerle karşılamaktadır.Bu nedenle her dönem ve her üründe kullanılır. Düzenli kullanıldığında ilave ürün kullanmanıza gerek yoktur. Çiçeklendirmeyi artırır ve biberde boğum arasını kısaltır.

TECH-FLO BETA : Ağaçlar, patates, yeşil yapraklı sebzeler, fasulye ve cucurbitlerde  kalite ve verim sağlar. BORMOLY ZC ile birlikte; Ağaç direnci, çiçeklenme, verim, boy, şekil ve olgunlaşma sağlar. Amerika’da BETA + BORMOLY ZC ağaç proğramlarına dahil edilmiştir. BETA+HI-MAG patateste  verim ve kalitede etkilidir.

TECH-FLO BORMOLY ZC : Mükemmel bir çiçeklendiricidir. Çatlamayı önler. Kalsiyum eksikliklerinden kaynaklanan ( bitterbit, meyve uç çürüklüğü, siyah nokta gibi…) hastalıkları önlemede etkilidir. BETA ile birlikte; Ağaç direnci, çiçeklenme, verim, boy, şekil ve olgunlaşma sağlar.

TECH-FLO SIGMA: Olgunlaşma, şeker ve renk sağlar. Soğuğa, dona karşı direnci artırır ve herbisit zaralarını tedavi eder. Tüm sezon boyunca uygulanabilir. SIGMA+HI-MAG üzümde ve çilekte canlılık, boy,renk ve şeker oranında çok etkilidir.

TECH-FLO ZINCOP:  Tek veya HI-MAG ile elma- armutta ağaç direncini ve meyve olgunlaşmasını, yeşil yapraklı sebzelerde kalite, domateste- biberde  meyve eti sertiliği, çiçek uç çürüklüğü ve kalsiyum eksikliğinden oluşan tüm hastalıkları, ağaçlarda yaprak ve meyve dökümünü önlemede, narenciyede aşırı sıcak, nemli hava stresi ve kuvvetli rüzgarlarda son derece etkilidir. Ayrıca HI-K ile birlikte, renk, olgunlaşma, verim ve şeker oranını artırır. ZINCOP+ HI-MAG elma ve armutta meyve olgunluğunu artırır.

TECH-FLO ZMC: Beta ile aynı şekilde bakır eksikliği varsa kullanılır. ZMC+ZnPK  veya HI-K  don ve soğuk önlemede çok etkilidir.

TECH-FLO HI-MAG: HI-K + HI-MAG patates için en ideal besin programıdır.

 TECH-FLO NUTRICOP 20: Yavaş konrollü salınımlı gıda menşeli bitkinin ihtiyacı olan bakır temininde kullanılır. Domateste fusarriumu önlemede çok etkilidir. Tüm Tech-Flo ürünleri ile birlikte karıştırılıp kullanılabilir.

TECH-FLO ZETA ZINC: Piyasadaki en etkili çinkodur. Uyuyan ve geçikmiş durumdaki ağaçlarda gözleri patlatmada etkilidir. Hasata yakın uygulandığında, meyvenin hasatını geçiktirir ve dökümü önler.

TECH-SPRAY HI-K : (0-26-28) Fosfit, nitrat, sülfat ve klor içermeyen ph ı nötr olan olgunlaşma, şeker, renklendirme  yapan ve yumuşatmadan renklendiren tek  üründür. Bitkinin direkt alım formu olan ortofosfat; gıda menşeli fosfat içermektedir. Potasyum % 100  fosfattan elde edilmiştir. HI-K ile ZnPk birlikte mükemmel çiçeklendiricidir.